Duurzaam ondernemen

MullerVisual duurzaam ondernemend

Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaam ondernemen is een van onze speerpunten. Daar is meer voor nodig is dan mooie voornemens alleen. Het is belangrijk om respectvol om te gaan met de natuur en daarmee met de grondstoffen, de mens en het milieu. In de praktijk betekent dit dat we productietechnieken en arbeidsomstandigheden continu verbeteren. Elk jaar stellen wij hiervoor doelen op waarmee wij het beleid concreet kunnen vertalen naar de praktijk. Ons doel? Zo min mogelijk afval en energieverbruik.


Monitoren van milieustromen bij mullervisual

In het kader van MVO monitoren we onze verbruiken en afvalstromen ten behoeve van de co2 uitstoot met behulp van de Milieubarometer. Jaarlijkse uitstootcijfers zijn openbaar en inzichtelijk op www.milieubarometer.nl


Visie op duurzaam ondernemen

MullerVisual bereikt dit doel door alle relevante milieuwet- en regelgeving te respecteren. Zo conformeren wij ons onder meer aan het Activiteitenbesluit. Daarnaast is er specifieke aandacht voor maatregelen om het milieu minder te belasten en de belangrijkste milieuaspecten binnen het bedrijf beheersen. Vraag naar onze duurzaamheidsverklaring.