Goede Doelen

Goede doelen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor MullerVisual ook het geven van materiële en financiële steun aan non-profit organisaties. Hiermee willen wij onze bijdragen leveren aan het maatschappelijk belang van goede doelen organisaties, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor hun doelgroep.


MullerVisual is sponsor van de volgende projecten:

Justdigit
Justdigit is een non-profit organisatie die op grote schaal landschaphersteloprogramma’s ontwikkelt. Het landschapsherstel doen ze door middel van regenwaterinfiltratie, natuurlijke herbebossing en duurzame landbouw. Ze letten ook op het socio-economisch belang voor de lokale gemeenschappen om op lange termijn de projecten in stand te houden. ‘Als we de aarde kunnen opwarmen, dan kunnen we haar ook weer afkoelen.’ Schep ook mee!


Muziekids
Stichting Muziekids wil de mogelijkheid creëren om kinderen tijdens hun verblijf in een ziekenhuis te laten kennismaken met het zelf maken en spelen, beluisteren en beleven van muziek.
Sponsoring stelt Muziekids in staat voor ervaren muziekdocenten te zorgen die de kinderen daarbij begeleiden en daardoor de pijn, het verdriet en het gemis van thuis, kunnen verzachten. Daar dragen wij graag aan bij.


KiKa
Kinderen Kankervrij. Wij steunen KiKa als zakelijk partner. Met dit corporate partnership helpen wij bewustzijn te genereren en hopen wij een bijdrage te leveren aan de overlevingskans van kinderen met kanker.


ARTIS
Steun aan ARTIS is voor het dierenpark van onschatbare waarde. Voor de verzorging van de dieren, de instandhouding van de monumentale dierentuin, natuur- en milieueducatie, internationale fok-en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud. Wij hebben ons aan deze Amsterdamse dierentuin verbonden met de adoptie van het olifantenverblijf en daarmee aan ARTIS als instituut, zodat mensen er ook in de toekomst geïnspireerd raken, zich verwonderen en leren over de natuur en zichzelf.


Alpe d’Huez, ‘Opgeven is geen optie’
Wij zijn trots op onze collega, Erwin van der Heijden, die al voor de 9e keer de zware tocht, de Alpe d’Huez op, gaat maken. Omdat hij met zijn gezonde lijf op deze manier een steentje kan en wil bijdragen aan onderzoek naar kanker, ondersteunen wij hem bij deze missie.