MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor MullerVisual de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Hiermee willen wij onze bijdragen leveren aan het maatschappelijk belang van goede doelen organisaties. Zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor hun doelgroep. U kunt hier over verder lezen op de pagina goede doelen en social partnership.


Duurzaam ondernemen is één van onze speerpunten

Daar is meer voor nodig is dan mooie voornemens alleen. We vinden het belangrijk met respect voor mens en milieu om te gaan met de natuur. In de praktijk betekent dit dat we productietechnieken en arbeidsomstandigheden continu verbeteren. Elk jaar weer stellen we hiervoor doelen op, met als resultaat zo min mogelijk afval en energieverbruik. We zijn dan ook trots ons ISO 9001 en 14001 gecertificeerd kwaliteits- en milieumanagementsysteem.


Centraal in ons milieubeleid:

  • alle relevante milieuwet- en regelgeving respecteren, onder andere in het Activiteitenbesluit waaraan we ons conformeren.
  • specifieke aandacht voor maatregelen om het milieu minder te belasten.
  • de belangrijkste milieuaspecten binnen het bedrijf beheersen Wilt u meer weten over onze visie op duurzaamheid, download dan hier onze duurzaamheidsverklaring